สมัคร “ยัวร์ แคช” บัตรกดเงินสดอิออน เงื่อนไขอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? 2023

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทุก ๆ คนอยากรู้เมื่อตัดสินใจจะสมัครบัตรเงินสดสักใบ ก็คือเงื่อนไขเป็นอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นร่วมพิจารณา ซึ่งแต่ละธนาคาร แต่ละประเภทบัตรก็จะกำหนดไว้ต่างกัน เฉกเช่น “ยัวร์ แคช” บัตรกดเงินสดอิออน ซึ่งหากใครสนใจอยู่แล้วและอยากรู้เพิ่มเติม บทความนี้ไม่รอช้าได้รวบรวมมาไว้ให้อย่างหมดเปลือก จะเป็นอย่างไร ไปดูกันดีกว่า

“ยัวร์ แคช” บัตรกดเงินสดอิออน บัตรเดียวให้ 3 วงเงิน ดอกเบี้ยต่อปีไม่เกิน 28%

“ยัวร์ แคช” เป็นบัตรกดเงินสดอิออนที่กำหนดให้ถึง 3 วงเงิน ได้แก่ วงเงินสินเชื่อเงินสดอนุมัติให้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม aeon ได้ทั่วประเทศไม่จำกัด หรือวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งเงินดาวน์ จ่ายค่างวด ณ วันทำสัญญา ฯลฯ และวงเงินจ่ายสินค้า ที่กำหนดให้ทั้งผ่อนและเช่าซื้อสินค้า สามารถเลือกระยะเวลาการจ่ายหนี้ได้ตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึงสูงสุด 48 เดือน (4 ปี) (กรณีผ่อนซื้อสินค้า/บริการได้บางประเภทเท่านั้น) (กรณีเช่าซื้อสินค้า เช่น รถจักรยานยนต์ พิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำ) อัตราดอกเบี้ยต่อปีสูงสุดไม่เกิน 28% 

เงื่อนไขผู้สามารถสมัครทำ “ยัวร์ แคช” บัตรกดเงินสดอิออน 2023

  • เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

  • มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • มีเงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ทั้งพนักงานประจำและเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว

  • มีเบอร์มือถือ เบอร์บ้าน และเบอร์ที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

  • กรณีเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุการทำงานปัจจุบันมากกว่า 1 ปี กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัวต้องดำเนินงานปัจจุบันมากกว่า 3 ปี

  • ธนาคารตรวจสอบแล้วผ่านข้อกำหนด

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร “ยัวร์ แคช” บัตรกดเงินสดอิออน 2023?

1. เจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว

- บัตรประชาชน (สำเนา)

- หนังสือจดทะเบียนการค้า/ห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์

- หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิ หรือทะเบียนการค้า ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

- บัญชีธนาคารของตัวผู้กู้หรือของธุรกิจ/กิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา)

- บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ระบุชื่อผู้สมัครเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชี

2. พนักงานประจำ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท)

- บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชน (สำเนา)

- ทะเบียนบ้าน (สำเนา)

- หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ล่าสุด

- บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน (สำหรับอาชีพที่เงินเดือนไม่แน่นอน)

- บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ระบุชื่อผู้สมัครเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชี

ในการสมัครทำ “ยัวร์ แคช” บัตรกดเงินสดอิออน 2023 นั้นสามารถเดินทางไปยังธนาคาร aeon ได้โดยตรงด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หรือใครไม่อยากเดินทางอยากนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่บ้าน ก็สามารถสมัครผ่านแอพออนไลน์ได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.aeon.co.th/  แล้วการเงินของคุณจะสดใสซาบซ่านในทุก ๆ ช่วงเหตุการณ์

แบ่งปันสิ่งนี้
แบ่งปันสิ่งนี้
แบ่งปันสิ่งนี้
แบ่งปันสิ่งนี้