ต้องมีบัตรออมสินบัตรกดเงินสด ติดกระเป๋าสักใบฉุกเฉินเมื่อไรกดใช้ได้ทันที

ถ้าหากเป็นธนาคารออมสิน ลูกค้าหลายๆคนก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆ เช่นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อตามนโยบายรัฐ หรือสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ซึ่งก็จะไม่ค่อยจะได้ยินเกี่ยวกับบัตรออมสิน หรือบัตรกดเงินสดออมสิน กันสักเท่าไร ถ้าไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารออมสินจริงๆ ในที่นี้จะมาพูดถึงบัตรกดเงินสดออมสิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อคนที่มีรายได้ประจำและไม่มากนัก อย่าง สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD และสินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD

สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD บัตรออมสินที่มาในรูปแบบของสินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นเงินสินเชื่อหมุนวียนเพื่อไว้สำรองใช้ยามฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆถ้าหากไม่มีการกดเงินสดออกมาใช้ก็จะยังไม่มีการคิดดอกเบี้ย เช่นการใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 30,000 บาทโดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

สิทธิประโยชน์ต่างๆของบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

 • อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

 • สามารถจะชำระยอดเงินขั้นต่ำ 5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน “บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD”

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปี

 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป 

 • ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี

 • จะต้องมีสัญชาติไทย

 • อายุการทำงาน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป/ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD เป็นอีกหนึ่งบัตรออมสิน ที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่จะได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และจะคำนวณดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมีการเบิกเงินสดออกมาใช้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน “บัตรกดเงินสด PRIMA CARD”

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปี

 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

 • ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี

 • จะต้องมีสัญชาติไทย

 • อายุการทำงาน สำหรับที่ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป / ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป / เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สำหรับการสมัครบัตรออมสิน บัตรกดเงินสดออมสินหรือบัตรเครดิตออมสิน ของธนาคารออมสิน ลูกค้าสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ โดยการกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดรับเอกสาร ซึ่งระยะเวลาในการรอผลอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว


แบ่งปันสิ่งนี้
แบ่งปันสิ่งนี้
แบ่งปันสิ่งนี้
แบ่งปันสิ่งนี้