• สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ความสำเร็จ พร้อมกับเรา

  • สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ความสำเร็จ พร้อมกับเรา

  • สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ความสำเร็จ พร้อมกับเรา

  • สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ความสำเร็จ พร้อมกับเรา

ตำแหน่งงาน

ประกาศเมื่อ ชื่อตำแหน่ง บริษัท รายละเอียด
2019-10-08 22:32:54 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-Airport Guard (สนามบินภูเก็ต) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2019-10-07 10:15:34 พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร X-Ray (สนามบินอู่ตะเภา) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-12-07 17:22:20 พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-11-20 08:52:53 พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน-Security Agent (สนามบินสุวรรณภูมิ) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-11-07 14:13:37 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-Airport Guard (สนามบินอู่ตะเภา) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-10-11 16:54:45 พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร X-Ray (สนามบินภูเก็ต) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-10-09 16:17:55 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-General Guard (รอบนอกสนามบิน) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-10-09 16:12:18 พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร X-Ray (สนามบินสุวรรณภูมิ) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม
2018-10-09 13:42:01 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-Airport Guard (สนามบินสุวรรณภูมิ) ASM Professional Manpower เพิ่มเติม

ปฎิทินกิจกรรม

ตารางฝึกอบรมหน่วยงาน Airport Guard เดือน มีนาคม 2563

ชื่อตารางอบรม วันสัมภาษณ์/ปฐมิเทศน์ วันอบรม หมายเหตุ
AOT Guard 5 มีนาคม 2563 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 09
X-ray 5 มีนาคม 2563 วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 10
AOT Guard 12 มีนาคม 2563 วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 10
X-ray 12 มีนาคม 2563 วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 11
AOT Guard 19 มีนาคม 2563 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 11
X-ray 19 มีนาคม 2563 วันที่ 22- 27 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 12
AOT Guard 266 มีนาคม 2563 วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2563 รุ่นที่่ 12
X-ray 26 มีนาคม 2563 วันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 รุ่นที่ 13

ตารางฝึกอบรมหน่วยงาน General Guard เดือน มีนาคม 2563

ชื่อตารางอบรม วันสัมภาษณ์/ปฐมิเทศน์ วันอบรม หมายเหตุ
Gen.Guard ปฐมนิเทศก่อนอบรม 1 วัน วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 09
Gen.Guard ปฐมนิเทศก่อนอบรม 1 วัน วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 10
Gen.Guard ปฐมนิเทศก่อนอบรม 1 วัน วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 11
Gen.Guard ปฐมนิเทศก่อนอบรม 1 วัน วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 12

ภาพกิจกรรม

ลูกค้าของเรา